Nieuws




Informatie over privacy en verwerking persoonsgegevens:


Onder  het kopje vergoedingen is informatie te vinden over hoe ik in mijn praktijk omga met uw gegevens volgens de normen van de wkkgz.